အားလံုးပဲမဂၤလာပါ သည္ဘေလာ့ေလးကို ၀ါသနာအရ ေလ့လာၾကိဳးစားျပီး ထူေထာင္ခဲ့တာပါ ပညာရွင္မဟုတ္တဲ့အတြက္ အမွားယြင္းေလးမ်ားရွိခဲ့ပါက နားလည္ေပးၾကပါရန္.. ေတြ႕သမွ် ဆရာမ်ားရဲ႕ နည္းပညာမ်ားကို ျပန္လည္ မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္... ေရနီသားေလး

Saturday, June 6, 2015

FACEBOOK 3.5 & MESSENGER 29 6.6.2015 UPDATED====================================================

Tuesday, June 2, 2015

Android ဖုန္းေတြအတြက္ဗားရွင္းအလိုက္ Font Changer မ်ား

Clash Of Clan Myanmar Font (Coc ျမန္မာစာ ထည့္သြင္းႏိုင္သည္)

fepfz(v2.1) (Jelly Bean ဖုန္းမ်ား စာေရွ႔ေနာက္လြဲေနသူမ်ား Patch လုပ္ႏိုင္သည္)

Zawgyi Fontchanger (2.3.6 မွ 4.1.2 ဖုန္းမ်ားအထိအဆင္ေျပသည္)

 ICS_MM_Font _Installer (4.0 မွ 4.04 ဖုန္းမ်ားအတြအဆင္ေျပသည္)

MM AIo Font Changer Pro (Beta2) (2.3 မွ 4.4.2 ဖုန္းမ်ားအထိအဆင္ေျပသည္)


 MMAIO font Changer (2.3 မွ 4.3 အထိအဆင္ေျပသည္)

HUAWEI G730 FONT INSTALLER V2


 MMSD Smart Zawgyi 1.5 (4.2.2 ဖုန္းမ်ားအတြက္အဆင္ေျပသည္)

MPPG Font Tool v1.3 (2.2 မွ 4.4.4 ဖုန္းမ်ားအတြက္အဆင္ေျပသည္)

LOLLIZWAPER (5.x ဖုန္းမ်ားအတြကက္အဆင္ေျပသည္)


Sunday, May 31, 2015

အင္တာနက္တြင္ ၿခိမ္းေျခာက္အက်ပ္ကိုင္ခံရပါက

အင္တာနက္တြင္ ၿခိမ္းေျခာက္အက်ပ္ကိုင္ခံရပါက ေတြေဝျခင္းမရိွပဲ ခ်က္ခ်င္း take action လုပ္ပါ။
ဖုန္းနံပါတ္ ေတာင္းပါက မေပးပါႏွင့္။
Credit to Ko Ei Maung and Wiki How


Newer Posts Older Posts Home