အားလံုးပဲမဂၤလာပါ သည္ဘေလာ့ေလးကို ၀ါသနာအရ ေလ့လာၾကိဳးစားျပီး ထူေထာင္ခဲ့တာပါ ပညာရွင္မဟုတ္တဲ့အတြက္ အမွားယြင္းေလးမ်ားရွိခဲ့ပါက နားလည္ေပးၾကပါရန္.. ေတြ႕သမွ် ဆရာမ်ားရဲ႕ နည္းပညာမ်ားကို ျပန္လည္ မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္... ေရနီသားေလး

Sunday, May 31, 2015

အင္တာနက္တြင္ ၿခိမ္းေျခာက္အက်ပ္ကိုင္ခံရပါက

အင္တာနက္တြင္ ၿခိမ္းေျခာက္အက်ပ္ကိုင္ခံရပါက ေတြေဝျခင္းမရိွပဲ ခ်က္ခ်င္း take action လုပ္ပါ။
ဖုန္းနံပါတ္ ေတာင္းပါက မေပးပါႏွင့္။
Credit to Ko Ei Maung and Wiki How


Newer Post Older Post Home

0 comments:

Post a Comment