အားလံုးပဲမဂၤလာပါ သည္ဘေလာ့ေလးကို ၀ါသနာအရ ေလ့လာၾကိဳးစားျပီး ထူေထာင္ခဲ့တာပါ ပညာရွင္မဟုတ္တဲ့အတြက္ အမွားယြင္းေလးမ်ားရွိခဲ့ပါက နားလည္ေပးၾကပါရန္.. ေတြ႕သမွ် ဆရာမ်ားရဲ႕ နည္းပညာမ်ားကို ျပန္လည္ မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္... ေရနီသားေလး

Tuesday, August 19, 2014

MRTV Channel အျပင္ MITV Channel, Hluttaw Channel ႏွင့္ NRC Channel (Android)

 
MRTV မွ ထုတ္လႊင့္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ Online မွတစ္ဆင့္ (Live Streaming) တုိက္႐ုိက္ၾကည့္႐ႈလုိသူမ်ား ေအာက္ပါ Link မ်ားမွ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္ -
http://www.mrtv.gov.mm/
http://www.mrtv.gov.mm/zg/
https://www.facebook.com/mrtvwebmediaportal/app_142371818162
https://new.livestream.com/accounts/4723117/events/2253791
Android Mobile မ်ားမွ တစ္ဆင့္ (Live Streaming) တုိက္႐ုိက္ၾကည့္႐ႈလုိသူမ်ား ေအာက္ပါ Link မ်ားမွ App ကုိ Download ယူ၍ Install ျပဳလုပ္ကာ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။ ၄င္း App တြင္ MRTV Channel အျပင္ MITV Channel, Hluttaw Channel ႏွင့္ NRC Channel မ်ားပါ ပါ၀င္ပါသည္-
https://www.dropbox.com/s/z4s1cp9uvqb15np/MRTVChannels.apk
http://www.mediafire.com/download/d5ic7muwxnjiec8/MRTVChannels.apk
http://www.solidfiles.com/d/7248dad455/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mrtvseagame.tv&hl=en
 
အဆင္ေျပရင္ေအာက္ပါေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ကလစ္ခဲ့ပါ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ အဆင္ေျပပါေစ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

Monday, August 18, 2014

InstaFace:face eyes morph အေကာင္နဲ႔လူမ်က္ႏွာတြဲ APK

ေအာက္ပါျပထားတဲ့ပံုမ်ားလို လူမ်က္ႏွာကို effect မ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္

Zealot Mobile Sharing Blog
အဆင္ေျပရင္ေအာက္ပါေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ကလစ္ခဲ့ပါ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ အဆင္ေျပပါေစ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

Newer Posts Older Posts Home