အားလံုးပဲမဂၤလာပါ သည္ဘေလာ့ေလးကို ၀ါသနာအရ ေလ့လာၾကိဳးစားျပီး ထူေထာင္ခဲ့တာပါ ပညာရွင္မဟုတ္တဲ့အတြက္ အမွားယြင္းေလးမ်ားရွိခဲ့ပါက နားလည္ေပးၾကပါရန္.. ေတြ႕သမွ် ဆရာမ်ားရဲ႕ နည္းပညာမ်ားကို ျပန္လည္ မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္... ေရနီသားေလး

Thursday, June 26, 2014

Huawei ဖုန္းေတြအတြက္Secret Codeမ်ား


ေရနီသားေလးအခုတင္ေပးမွာေတာ့Huaweiေတြအတြက္Secret Codeေလးပါ
Secret Codeဆိုတာဘယ္လုိလဲဆိုတာအနည္းငယ္ေတာ့ရွင္းျပပါမယ္
Smart Phone ဖုန္းေတြမွာသီးသန္႔အသံုးျပဳႏိုင္မယ့္လ်ဳိ႕၀ွက္ကုတ္ေတြျဖစ္ပါတယ္
လြယ္လြယ္ေျပာရရင္ကိုယ္လုိခ်င္ေသာID မ်ား၊Testလုပ္လုိသည္မ်ားကိုKey codeမ်ားသံုးကာရယူျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊
ဖုန္းေတြရဲ႔Brand နဲ႔Model versionေပၚမူတည္ျပီးCode ေတြသံုးလုိ႔မေပၚတာလည္းရွိပါတယ္
ယခုေဖာ္ျပပါCode ေတြကေတာ့တကယ္သိသင့္ေသာအသံုး၀င္Codeမ်ားျဖစ္ပါတယ္
ဒီေလာက္ဆိုနားလည္ေလာက္မွာပါ

Newer Posts Older Posts Home