အားလံုးပဲမဂၤလာပါ သည္ဘေလာ့ေလးကို ၀ါသနာအရ ေလ့လာၾကိဳးစားျပီး ထူေထာင္ခဲ့တာပါ ပညာရွင္မဟုတ္တဲ့အတြက္ အမွားယြင္းေလးမ်ားရွိခဲ့ပါက နားလည္ေပးၾကပါရန္.. ေတြ႕သမွ် ဆရာမ်ားရဲ႕ နည္းပညာမ်ားကို ျပန္လည္ မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္... ေရနီသားေလး

Sunday, November 2, 2014

Backup.pdf

မျဖစ္မေန Backup လုပ္ၾကပါ။
Computer ရဲ႕ Hard Drive ေတြဟာ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ဘာ Warning Box ဘာမွ မျပဘဲနဲ႔ Fail
ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုရုတ္တရက္ Fail ျဖစ္သြားတဲ့အခါ System ၾကီးဟာ
အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ ရုတ္တရက္ Crash ျဖစ္သြားတဲ့အခါေတြမွာ ကိုယ့္ရဲ႕ Hard Disk
ထဲမွာ သိမ္းထားတဲ့ Data ေတြဟာ Loss ျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီ Data ေတြဟာ ကုိယ့္အတြက္၊
ကိုယ့္အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အရမ္းအေရးၾကီးတဲ့ VIP Data ေတြ ျဖစ္ေနရင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ။
အရင္တုန္းကဆိုရင္ေတာ့ စာအုပ္ၾကီးေတြနဲ႔ တစ္ခါမွတ္၊ Computer မွာ တစ္ခါမွတ္ အဲဒီလိုေတြ
မွတ္ၾကတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ခုနက ေျပာခဲ့သလုိပဲ Hard Disk က တစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ Crash
ျဖစ္သြားခဲ့ရင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ။ အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္တဲ့စာအုပ္ေလးပါအေတာ္ေလးအသံုး၀င္မယ္ထင္လို႔တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ Download Here

Post By- Nyaungoo Thar

Newer Post Older Post Home

0 comments:

Post a Comment