အားလံုးပဲမဂၤလာပါ သည္ဘေလာ့ေလးကို ၀ါသနာအရ ေလ့လာၾကိဳးစားျပီး ထူေထာင္ခဲ့တာပါ ပညာရွင္မဟုတ္တဲ့အတြက္ အမွားယြင္းေလးမ်ားရွိခဲ့ပါက နားလည္ေပးၾကပါရန္.. ေတြ႕သမွ် ဆရာမ်ားရဲ႕ နည္းပညာမ်ားကို ျပန္လည္ မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္... ေရနီသားေလး

Friday, September 5, 2014

Facebookကိုကြန္ပ်ဴတာနဲ႔သူးသူေတြအတြက္Keyေလးေတြပါ

ေညာင္ဦးသားတင္တာေလးေတြခဏရပ္ေနတာလည္းၾကာျပီအခု Facebookကိုကြန္ပ်ဴတာနဲ႔သံုသူေတြအတြက္Keyေလးေတြတင္ေပးလိုက္ပါ့မယ္
ေညာင္ဦးသားလည္း၁၀တန္းစာေမးပြဲနဲ့မလို့သိပ္မတင္ျဖစ္ေသးပါဘူးစာေမးပြဲျပီးမဘဲတင္ေပးေတာ့မယ္ေနာ္
* Alt+ Shift+ 1-Go to Homepage

* Alt+ Shift+ 2-Go to Profile Page

* Alt+ Shift+ 3-Friend Requests

* Alt+ Shift+ 4-Open Messages

* Alt+ Shift+ 5-Notifications

* Alt+ Shift+ 6-My Account Page

* Alt+ Shift+ 7-Choose Your Privacy Settings

* Alt+ Shift+ 8-Facebook’s Facebook page

* Alt+ Shift+ 9-Facebook Terms & Conditions

* Alt+ Shift+ 0-Facebook Help Center

* Alt+ Shift+ ?-Search

* Alt+ Shift+ M-Compose New Message2. Shortcuts For Chrome , Opera , Safari ( Use Alt + ...)

* Alt+?-Search

* Alt+ M-Compose New Message

* Alt+1-Go to Homepage

* Alt+2-Go to Profile Page

* Alt+ 3-Friend Requests

* Alt+ 4-Open Messages

* Alt+ 5-Notifications

* Alt+ 6-My Account Page

* Alt+ 7-Choose Your Privacy Settings

* Alt+ 8-Facebook’s Facebook page

* Alt+ 9-Facebook Terms & Conditions

* Alt+ 0-Facebook Help Center

3 . Shortcuts For Internet Explorer (Use Alt + ...)

* Alt+ ?+ Enter-Search

* Alt+ 1+ Enter-Go to Homepage

* Alt+ 2+ Enter-Go to Profile Page

* Alt+ 3+ Enter-Friend Requests

* Alt+ 4+ Enter-Open Messages

* Alt+ 5+ Enter-Notifications

* Alt+ 8+ Enter-Facebook’s Facebook page

* Alt+ 9+ Enter-Facebook Terms & Conditions

* Alt+ 0+ Enter-Facebook Help Center

4. Facebook for BlackBerry devices shortcuts

In a notification:

To view the next notification in the list, press N.

To view the previous notification in the list, press P.

In the notification list

To view status updates, press S.

To view your friend list, press F.

To send a friend request, press V.

To write on a friend’s Wall, press W.

To send a message to a friend, press M.

To send a poke to a friend, press P.

To upload a picture, press U

5.Shortcuts for Firefox(Mac)

* Function+ Ctrl+ ?-Search

* Function+ Ctrl+ M-Compose New Message

* Function+ Ctrl+ 1-Go to Homepage

* Function+ Ctrl+ 2-Go to Profile Page

* Function+ Ctrl+ 3-Friend Requests

* Function+ Ctrl+ 4-Open Messages

* Function+ Ctrl+ 5-Notifications

* Function+ Ctrl+ 6-My Account Page

Privacy

Your

7-Choose

Ctrl+

Function+

*

Settings

* Function+ Ctrl+ 8-Facebook’s Facebook page

* Function+ Ctrl+ 9-Facebook Terms

Conditions

* Function+ Ctrl+ 0-Facebook Help Center

6. Shortcuts for All Other Browsers (Mac)

* Ctrl+ Option+ ?-Search

* Ctrl+ Option+ M-Compose New Message

* Ctrl+ Option+ 1-Go to Homepage

* Ctrl+ Option+ 2-Go to Profile Page

* Ctrl+ Option+ 3-Friend Requests

* Ctrl+ Option+ 4-Open Messages

* Ctrl+ Option+ 5-Notifications

* Ctrl+ Option+ 6-My Account Page

Privacy

Your

7-Choose

Option+

Ctrl+

*

Settings

* Ctrl+ Option+ 8-Facebook’s Facebook page

* Ctrl+ Option+ 9-Facebook Terms

Conditions

* Ctrl+ Option+ 0-Facebook Help Center
Admin......Nyaung Oo Thar
e-mail.......nyauingootharhackerlay@gmail.com
web........www.nainglinoocomputer.blogspot.com
Phone.....09259100529
Twritter.....@NyuNaing

Newer Post Older Post Home

0 comments:

Post a Comment