အားလံုးပဲမဂၤလာပါ သည္ဘေလာ့ေလးကို ၀ါသနာအရ ေလ့လာၾကိဳးစားျပီး ထူေထာင္ခဲ့တာပါ ပညာရွင္မဟုတ္တဲ့အတြက္ အမွားယြင္းေလးမ်ားရွိခဲ့ပါက နားလည္ေပးၾကပါရန္.. ေတြ႕သမွ် ဆရာမ်ားရဲ႕ နည္းပညာမ်ားကို ျပန္လည္ မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္... ေရနီသားေလး

Wednesday, July 2, 2014

♪ Networking ကို စိတ္၀င္စားသူမ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္း ♫

Photo: Get Your Training by Team RHC ...

Join Our Program called " Show Your Passion To Become a Professional Network Engineer " ...

Show Your Passion To Become a Professional Network Engineer
===================================================
Team RHC ( Singapore ) မွာ စိတ္၀င္စားစရာ အေကာင္းဆံုးေသာ အစီအစဥ္ တစ္ခုကို စတင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္ ... Show Your Passion Challenge Program လို႔ နာမည္ ေပးထားပါတယ္ ... Program ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ႔ သင္႔ရဲ႕ Professional Network Engineer ၿဖစ္ခ်င္တဲ႔ Passion ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ ... Discipline လို႔ေခၚတဲ႔ စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ ႀကိဳးစားမွဳ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ ဆိုတာကို Challenge လုပ္တဲ႔ Program တစ္ခုပဲ ၿဖစ္ပါတယ္ ... ဘယ္လိုလုပ္မွာလဲ ဆိုေတာ႔ ...

Step 1
======
သင္ဟာ Team RHC ရဲ႕ Teaching Time နာရီ 40 မၿပည္႔ခင္မွာ CCNA ( Routing & Switching ) Exam ကို ေအာင္ၿမင္ေအာင္ ေၿဖဆိုႏိုင္ရပါမယ္ ... ၿဖစ္ႏိုင္ပါ႔မလား ? Team RHC ရဲ႕ ၄ ႏွစ္ေက်ာ္ Teaching Experience နဲ႔ Techniques Strategy မ်ားအရ လံုး၀ကို ၿဖစ္ႏိုင္ေႀကာင္း သက္ေသၿပသခဲ႔ၿပီး ၿဖစ္ပါတယ္ ... သင္႔ဘက္က ႏွစ္ခုပဲ လိုအပ္ပါတယ္ ... Passion & Discipline ... အဲဒီ ႏွစ္ခု နဲ႔ Team RHC ရဲ႕ Study Strategy မ်ားကို ေပါင္းစပ္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္ ...

Step 2
======
သင္ဟာ Team RHC ရဲ႕ Teaching Time နာရီ 100 မၿပည္႔ခင္မွာ CCNP ( Routing & Switching ) Exam ကို ေအာင္ၿမင္ေအာင္ ေၿဖဆိုႏိုင္ရပါမယ္ ...
ၿဖစ္ႏိုင္ပါ႔မလား ? သိပ္ၿဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ ... RHC ရဲ႕ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားကို ေမးၿမန္းစံုစမ္းႏိုင္ပါတယ္ ... လက္ရွိတက္ေနတဲ႔ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုလည္း ေမးၿမန္းစံုစမ္းႏိုင္ပါတယ္ ...

Rewards for your hardwork
======================
သင္႔ရဲ႕ ႀကိဳးစားမွဳအတြက္ Rewards ကေတာ႔ Step 2 ကို ေအာင္ၿမင္စြာ ၿပီးဆံုးပါက သင္႔ရဲ႕ ေပးသြင္းထားေသာ သင္တန္းေႀကးမ်ားကို 100% ၿပန္လည္ေပးအပ္ခ်ီးၿမွင္႔မွာ ၿဖစ္ပါတယ္ ...

သင္ဟာ အဲဒီ အဆင္႔ ႏွစ္ဆင္႔ကို ေအာင္ၿမင္စြာ မေက်ာ္ၿဖတ္ႏိုင္ခဲ႔ဘူးဆိုရင္ေတာ႔ သင္႔ရဲ႕ 100% သင္တန္းေႀကးမ်ားဟာ
စင္ကာပူႏုိင္ငံရွိ တိုပါးရိုးဘုန္းႀကီးေက်ာင္း LAND RENEWAL အတြက္ Donation အၿဖစ္ လွဴ ဒါန္းမွာ ၿဖစ္ပါတယ္ ...

ေအာင္ၿမင္သူမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ ေရြးခ်ယ္ခြင္႔တစ္ခုရွိပါေသးတယ္ ... 100% သင္တန္းေႀကး Refund ထဲမွ 20% [or] 40% [or] 50% [or] 100% ကို Donation အၿဖစ္ ၿပဳလုပ္လို႔လည္း ရပါတယ္ ... သင္႔ရဲ႕ ေအာင္ၿမင္မွဳအတြက္ လြပ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္မွဳကို Team RHC မွ ေလးစားစြာ အသိအမွဳတ္ၿပဳမွာ ၿဖစ္ပါတယ္ ...

ဒီ Program ကို စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား Apply လုပ္မည္ဆိုပါက
Please Contact +65 9006 3239 ...

၁၀ ေယာက္သာ လက္ခံမည္ ၿဖစ္ပါတယ္ ...

We would like to request to share all your friends ...

All our best,
Team RHC

သင္တန္းခ်ိန္ နာရီ ၁၀၀ အတြင္း CCNA CCNP (R&S) အျဖစ္သာမက 100% သင္တန္းေၾကး ျပန္လည္ရရွိႏိုင္မည့္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ အစီအစဥ္။

သင္တန္းသား ၁၀ဦးသာ လက္ခံၿပီး သီးသန္႔ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမည့္ အထူး အစီအစဥ္။

------------------------------------------------------
"Show Your Passion to Become a Professional Network Engineer"
------------------------------------------------------
Team RHC ( Singapore ) မွာ စိတ္၀င္စားစရာ အေကာင္းဆံုးေသာ အစီအစဥ္ တစ္ခုကို စတင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္ ... Show Your Passion Challenge Program လို႔ နာမည္ ေပးထားပါတယ္ ... Program ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ႔ သင္႔ရဲ႕ Professional Network Engineer ၿဖစ္ခ်င္တဲ႔ Passion ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ ... Discipline လို႔ေခၚတဲ႔ စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ ႀကိဳးစားမွဳ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ ဆိုတာကို Challenge လုပ္တဲ႔ Program တစ္ခုပဲ ၿဖစ္ပါတယ္ ... ဘယ္လိုလုပ္မွာလဲ ဆိုေတာ႔ ...Step 1
======
သင္ဟာ Team RHC ရဲ႕ Teaching Time နာရီ 40 မၿပည္႔ခင္မွာ CCNA ( Routing & Switching ) Exam ကို ေအာင္ၿမင္ေအာင္ ေၿဖဆိုႏိုင္ရပါမယ္

Step 2
======
သင္ဟာ Team RHC ရဲ႕ Teaching Time နာရီ 100 မၿပည္႔ခင္မွာ CCNP ( Routing & Switching ) Exam ကို ေအာင္ၿမင္ေအာင္ ေၿဖဆိုႏိုင္ရပါမယ္ ...

Rewards for your hard-work
======================
သင္႔ရဲ႕ ႀကိဳးစားမွဳအတြက္ Rewards ကေတာ႔ Step 2 ကို ေအာင္ၿမင္စြာ ၿပီးဆံုးပါက သင္႔ရဲ႕ ေပးသြင္းထားေသာ သင္တန္းေႀကးမ်ားကို 100% ၿပန္လည္ေပးအပ္ခ်ီးၿမွင္႔မွာ ၿဖစ္ပါတယ္ ...


Get Your Training by Team RHC ...

Join Our Program called " Show Your Passion To Become a Professional Network Engineer " ...

Show Your Passion To Become a Professional Network Engineer
===================================================
Team RHC ( Singapore ) မွာ စိတ္၀င္စားစရာ အေကာင္းဆံုးေသာ အစီအစဥ္ တစ္ခုကို စတင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္ ... Show Your Passion Challenge Program လို႔ နာမည္ ေပးထားပါတယ္ ... Program ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ႔ သင္႔ရဲ႕ Professional Network Engineer ၿဖစ္ခ်င္တဲ႔ Passion ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ ... Discipline လို႔ေခၚတဲ႔ စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ ႀကိဳးစားမွဳ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ ဆိုတာကို Challenge လုပ္တဲ႔ Program တစ္ခုပဲ ၿဖစ္ပါတယ္ ... ဘယ္လိုလုပ္မွာလဲ ဆိုေတာ႔ ...

Step 1
======
သင္ဟာ Team RHC ရဲ႕ Teaching Time နာရီ 40 မၿပည္႔ခင္မွာ CCNA ( Routing & Switching ) Exam ကို ေအာင္ၿမင္ေအာင္ ေၿဖဆိုႏိုင္ရပါမယ္ ... ၿဖစ္ႏိုင္ပါ႔မလား ? Team RHC ရဲ႕ ၄ ႏွစ္ေက်ာ္ Teaching Experience နဲ႔ Techniques Strategy မ်ားအရ လံုး၀ကို ၿဖစ္ႏိုင္ေႀကာင္း သက္ေသၿပသခဲ႔ၿပီး ၿဖစ္ပါတယ္ ... သင္႔ဘက္က ႏွစ္ခုပဲ လိုအပ္ပါတယ္ ... Passion & Discipline ... အဲဒီ ႏွစ္ခု နဲ႔ Team RHC ရဲ႕ Study Strategy မ်ားကို ေပါင္းစပ္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္ ...

Step 2
======
သင္ဟာ Team RHC ရဲ႕ Teaching Time နာရီ 100 မၿပည္႔ခင္မွာ CCNP ( Routing & Switching ) Exam ကို ေအာင္ၿမင္ေအာင္ ေၿဖဆိုႏိုင္ရပါမယ္ ...
ၿဖစ္ႏိုင္ပါ႔မလား ? သိပ္ၿဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ ... RHC ရဲ႕ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားကို ေမးၿမန္းစံုစမ္းႏိုင္ပါတယ္ ... လက္ရွိတက္ေနတဲ႔ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုလည္း ေမးၿမန္းစံုစမ္းႏိုင္ပါတယ္ ...

Rewards for your hardwork
======================
သင္႔ရဲ႕ ႀကိဳးစားမွဳအတြက္ Rewards ကေတာ႔ Step 2 ကို ေအာင္ၿမင္စြာ ၿပီးဆံုးပါက သင္႔ရဲ႕ ေပးသြင္းထားေသာ သင္တန္းေႀကးမ်ားကို 100% ၿပန္လည္ေပးအပ္ခ်ီးၿမွင္႔မွာ ၿဖစ္ပါတယ္ ...

သင္ဟာ အဲဒီ အဆင္႔ ႏွစ္ဆင္႔ကို ေအာင္ၿမင္စြာ မေက်ာ္ၿဖတ္ႏိုင္ခဲ႔ဘူးဆိုရင္ေတာ႔ သင္႔ရဲ႕ 100% သင္တန္းေႀကးမ်ားဟာ
စင္ကာပူႏုိင္ငံရွိ တိုပါးရိုးဘုန္းႀကီးေက်ာင္း LAND RENEWAL အတြက္ Donation အၿဖစ္ လွဴ ဒါန္းမွာ ၿဖစ္ပါတယ္ ...

ေအာင္ၿမင္သူမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ ေရြးခ်ယ္ခြင္႔တစ္ခုရွိပါေသးတယ္ ... 100% သင္တန္းေႀကး Refund ထဲမွ 20% [or] 40% [or] 50% [or] 100% ကို Donation အၿဖစ္ ၿပဳလုပ္လို႔လည္း ရပါတယ္ ... သင္႔ရဲ႕ ေအာင္ၿမင္မွဳအတြက္ လြပ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္မွဳကို Team RHC မွ ေလးစားစြာ အသိအမွဳတ္ၿပဳမွာ ၿဖစ္ပါတယ္ ...

ဒီ Program ကို စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား Apply လုပ္မည္ဆိုပါက
Please Contact +65 9006 3239 ...

၁၀ ေယာက္သာ လက္ခံမည္ ၿဖစ္ပါတယ္ ...

We would like to request to share all your friends ...

All our best,
Team RHC

Newer Post Older Post Home

0 comments:

Post a Comment