အားလံုးပဲမဂၤလာပါ သည္ဘေလာ့ေလးကို ၀ါသနာအရ ေလ့လာၾကိဳးစားျပီး ထူေထာင္ခဲ့တာပါ ပညာရွင္မဟုတ္တဲ့အတြက္ အမွားယြင္းေလးမ်ားရွိခဲ့ပါက နားလည္ေပးၾကပါရန္.. ေတြ႕သမွ် ဆရာမ်ားရဲ႕ နည္းပညာမ်ားကို ျပန္လည္ မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္... ေရနီသားေလး

Thursday, July 10, 2014

ဓါတ္ခဲ ႏွစ္လံုးပါ Bassoon tablet firmware မ်ားစုစည္းမႈP7 X2 V273版本软件 P7 X2 V273版本软件 http://pan.baidu.com/s/1sjlV3oL 2014-7-2 升级驱动
P10 V271 版本软件 P10 V271 版本软件 http://pan.baidu.com/s/1sjFHFw5 2014-6-30 升级驱动
P9200 V255 版本英文软件 P9200 V255 版本英文软件 http://pan.baidu.com/s/1kTBQiF1 2014-6-30 升级驱动
P9200 v253版本软件 P9200 v253版本软件 2014-6-11 升级驱动
p8/p6 v271版本软件 p8/p6 v271版本软件,p6 p8通用,http://pan.baidu.com/s/1pJwgAin 2014-5-8 升级驱动
P1000 V216版本软件 P1000 V216版本软件 http://pan.baidu.com/s/1o6BbDiU 2014-5-6 升级驱动
P1000 V220 版本软件 P1000 V220 版本软件 http://pan.baidu.com/s/1jGIBx90 2014-5-6 升级驱动
X20 V252版本软件 X20 V252版本软件 http://pan.baidu.com/s/1c0mtBPm 2014-5-6 升级驱动
P2000 v212版本软件 P2000 v212版本软件 2014-2-24 升级驱动
P9 v262 版本软件 P9 v262 版本软件 2014-2-22 升级驱动
X1 v022版本软件 X1 v022版本软件 http://pan.baidu.com/s/1qW0f4RE 2014-2-7 升级驱动
P1000 V205版本软件 P1000 V205版本软件http://pan.baidu.com/s/1mgDN8Nm 2014-5-6 升级驱动
P6000 v211版本软件 P6000 v211版本软件 http://pan.baidu.com/s/1pJsFZZX 2014-2-7 升级驱动
Update tool/升级平台 Update tool of tablet/升级平台 2014-4-28 升级驱动
P2000 V203版本软件 P2000 V203版本软件,适合P2000 V20x 版本的机子升级,载附件后打开文本内连接即可下载 ,直达链接http://pan.baidu.com/s/1gdIcjYj 2014-5-19 升级驱动
P8800 V200版本软件 P8800 V200版本软件,适合P8800 V20x 版本的机子升级,载附件后打开文本内连接即可下载 ,直达链接http://pan.baidu.com/s/1jGJTV4U 2013-12-25 升级驱动
P1000 V201版本软件 P1000 V201版本软件,适合P1000 V20x 版本的机子升级,载附件后打开文本内连接即可下载 ,直达链接http://pan.baidu.com/s/1kTfWtDX 2013-12-25 升级驱动
P1000 V212版本软件 P1000 V212版本软件,适合P1000 V21X 版本的机子升级,载附件后打开文本内连接即可下载 ,直达链接http://pan.baidu.com/s/1tfRTO 2013-12-25 升级驱动
P2000 V054版本软件 P2000 V054版本软件,适合P2000 V05X 版本的机子升级,载附件后打开文本内连接即可下载 ,直达链接http://pan.baidu.com/s/1kqZcV 2013-12-3 升级驱动
P1000 v061版本软件 P1000 V061版本软件 解决联通卡不认卡上号码的问题,下载附件后打开文本内连接即可下载 ,直达链接http://pan.baidu.com/s/1fHfy 2013-11-14 升级驱动
P101 V211版本软件 P101 V211版本软件,下载附件后打开文本内连接即可下载 ,直达链接http://pan.baidu.com/s/169EMX 2013-11-14 升级驱动
P5100 V031版本软件 P5100 V031版本软件,下载附件后打开文本内连接即可下载 ,直达链接http://pan.baidu.com/s/1EaYXz 2013-11-10 升级驱动
P5100 V022版本软件 P5100 V022版本软件,下载附件解压后文件后复制文本内部链接到浏览器即可下载 ,直达链接 http://pan.baidu.com/s/1xfY5Y 2013-11-10 升级驱动
P8800 V022版本软件 P8800 V022版本软件 解决联通卡不认卡上号码的问题,下载附件后打开文本内连接即可下载 ,直达链接http://pan.baidu.com/s/1cgY7Q 2013-11-10 升级驱动
P1000 V053版本软件 P1000 V053版本软件,解决联通卡电话本无法调用的问题,下载附件后打开文本内链接,直达链接 http://pan.baidu.com/s/1mqrVu 2013-11-10 升级驱动
P9500 V026版本软件 P9500 V026版本软件,解决联通卡电话本无法调用的问题,下载附件后打开文本内链接,直达链接 http://pan.baidu.com/s/1ehJFJ 2013-11-10 升级驱动
P1000+ V052版本软件 P1000+ V052版本软件,适合P1000+ V050-V059版本升级,下载附件后复制文本内链接到浏览器即可下载,直达链接 http://pan.baidu.com/s/1676qR 2013-11-10 软件资料
P5100 V014版本软件 P5100 V014版本软件,适合P5100 V010-019版本的P5100升级 2014-2-10 软件资料
P2000 V027版本软件 P2000 V027版本软件,适合P2000 V020-029版本的P2000升级 http://pan.baidu.com/s/1hqqSDTU 2014-2-7 软件资料
P1000 V014版本软件 P1000 V014版本软件,适用于 P1000 版本号为V001-V019的机器升级 2014-2-7 软件资料
P1000 V027版本软件 P1000 V027版本软件,适用于 P1000 版本号为V020-V029的机器升级 2014-2-7 软件资料
升级驱动/Drivers 升级所需驱动/Update Drivers 2014-4-28 升级驱动
 
အဆင္ေျပရင္ေအာက္ပါေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ကလစ္ခဲ့ပါ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ အဆင္ေျပပါေစ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

Newer Post Older Post Home

0 comments:

Post a Comment